instrument cultural dedicat arealului dunărean
Menu
menu

 

Principala problemă urmărită de proiectul D PLATFORM este nevoia de conștientizare a societății asupra efectelor neglijării resurselor culturale și naturale cât și nevoia de armonizare a tehnologiei, ca sumă de instrumente indispensabile, cu natura și cultura.

Proiectul va urmări două tipuri de obiective. O primă serie se va referi la încurajarea actului artistic contemporan și a tinerilor artiști, o a doua la cercetarea, ocrotirea și promovarea unui areal natural efectiv. Arealul ales este cel dunărean. D PLATFORM se va adresa astfel și limitărilor legate de precaritatea investigației Dunării în România. Minuțios cartografiată și cercetată în alte state riverane, Dunărea devine un fluviu fantomatic în porțiunea ultimă, corespunzătoare teritoriului românesc (cel mai mare procent teritorial 29%).

Grupurile tinta sunt urmatoarele:

-tinerii artiști și cercetători din zona eticii, esteticii, antropologiei, peisagisticii,

-participanții și vizitatorii colocviilor și expozițiilor,

-publicul interesat de cultură,

-populația și turiștii arealului dunărean.